I FORMANNSKAPET: Ordfører Carl Einar Isachsen, rådmann Karl-Anton Swensen, kommunestyrerepresentant Nina Bentzen (Sp). foto: lars olve hesjedal

I siste møte i det gamle kommunestyret, oktober 2015, vedtok flertallet å fjerne de tre politiske representantene i AMU. Det hadde da vist seg vanskelig å få politisk valgte medlemmer til å gjennomføre kurs som kreves for å være med i utvalget. De politisk valgte medlemmene ytret også ønske at man skulle endre organiseringen.

De tre politiske representantene ble erstattet med tre administrasjonen. Tre representanter for arbeidstakersiden har det fortsatt vært son før.

Rolle

Da formannskapet onsdag skulle behandle en statusrapport for den nye organiseringen, foreslo Nina Bentzen (Sp) å erstatte en fra administrasjonen med en politiker.

– Dette fordi vi da vil få en helhetlig politisk styring på det, begrunnet hun.

Opposisjonens Siw Moxness (Ap) var ikke enig.

– Jeg ser ikke hvilken rolle politikere skal ha i AMU. i bedriftslivet er ikke eneste representant fra bedriftens styre med i AMU. Man ansetter en daglig leder og har tillit til at vedkommende klarer å gjøre jobben.

– Nina vil ha én politiker, hvem skal det være? Ordfører har uansett møterett, supplerte Tarjei Østrem (Ap).

Østrem og Moxness stemte sammen med ordfører Isachsen om at man tar rådmannens orientering til etterretning. Posisjonens to andre medlemmer av formannskapet, Nina Bentzen (Sp) og Hermann Olvik (H), stemte for Bentzens forslag.

Olvik møtte som vara for varaordfører Børre Johannessen (Kp), som tidligere har forfektet samme syn som Bentzen.

Bakgrunn

Etter valget i 2015, ble det posisjonsskifte i Lurøy med Sp, Kp, Frp, H og KrF bak rattet. I høst brøt først Kp og Frp, og deretter KrF ut. Blant argumentene var at ordføreren ikke har satt AMU på sakskartet med forslag om å gjeninnføre politisk representasjon.

«Det store antallet sykemeldinger i kommunen, og gjennomtrekket på legesiden og ledersiden, gir grunn til bekymring. Det var enighet i den nye posisjonen at vi – for å komme til bunns i dette – skulle få politikere inn i AMU igjen. Sp-ordfører Carl Einar Isachsen (CEI) har flere ganger sagt at dette skulle opp på sakskartet, men det har ikke skjedd. Det har vært en verkebyll i gruppen», sa Vestå den gang.

«Jeg mener at du kan gjøre noe med arbeidsmiljøet i kommunen, uavhengig av organiseringen av AMU», svarte Isachsen.

I formannskapet onsdag svarte han dette:

– Jeg har gått i saken og sett hvordan AMU virker, og synes de gjør en god jobb slik det er nå. Slik jeg ser det nå, ser jeg ingen grunn til å endre formen fra det vi har i dag. Se ved å se på utvalget, har jeg nok endret litt syn i forhold til hva som var fremme i startfasen på denne kommunestyreperioden.