29. mai begynte hun i nyopprettet stilling i Leirfjord kommune; 50 prosent som helsesøster og 50 prosent som frivilligkoordinator. Foreløpig har hun kontor på helsestasjonen.

– Men jeg håper jo at frivilligsentralen skal få et eget lokale, helst et sted sentralt og lett tilgjengelig på Leland. Det skal jo være en møteplass, sier Simensen.

Frivillighet

Frivilligsentraler skal være møteplasser for innbyggere og frivillige i lokalmiljøet, formidle kontakt mellom folk som ønsker hjelp til noe, og de som ønsker å gi det.

I Norge er det godt over 400 frivilligsentraler i dag.

– Innholdet i frivilligsentralen må tilpasses Leirfjords egne ønsker og behov, men den kan inneholde alt mulig. Foreløpig tenker jeg kanskje at integrering og ungdom kan være naturlige områder å jobbe med, sier Simensen.

Oversikt

De siste årene har hun jobbet som helsesøster, og har brukt den første tida i ny stilling til å lese seg opp og sette seg inn i hva en frivilligsentral er og skal være, og hvordan ting gjøres andre steder. Leirfjord frivilligsentral skal inn i et samarbeid med de andre frivilligsentralene i Hald; Alstahaug, Herøy og Dønna.

– Nå er det uansett ganske stille på grunn av ferietid, så vi kommer nok ikke ordentlig i gang med det videre arbeidet før etter ferien. Jeg har prøvd å skaffe meg en oversikt over alle lag og foreninger som finnes i Leirfjord, og har begynt å kontakte dem, forteller hun.

– Mange er veldig positive til dette, og noen sier de har ventet på det.

Kommunalt ansvar

Fra 1. januar i år er ansvaret for tildeling av midler til frivilligsentralene overført fra stat til kommune. Kommunene får tildelt et fastsatt beløp for frivilligsentralen(e) sine, som er lagt inn i rammetilskuddet fra staten.

Leirfjord kommune meldte fra om etableringa til Kulturdepartementet i begynnelsen av juni, og kan dermed få tilskudd for 2018.